Zadaj pytanie

Informujemy, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 465922, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 725-206-86-85, e-mail: biuro@forsafe.pl Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celach przesyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego Forsafe Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatnosci

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podany w powyższym formularzu adres e-mail, informacji handlowych wysyłanych także za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w ramach marketingu bezpośredniego. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.