04 Sty 2015

Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym


Wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.