Piotr Kawczyński

Audytor Wiodący oraz Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Członek Stowarzyszony ISSA Polska, Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Certyfikowany specjalista Microsoft (MCP, MCTS) w zakresie licencjonowania oraz zarządzania kapitałem oprogramowania (Software Assets Management). Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Audytor z 10 letnim doświadczeniem, odpowiedzialny za wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w wielu organizacjach (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, spółdzielczość mieszkaniowa, przedsiębiorstwa), odpowiedzialny również za proces przygotowania i certyfikacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (outsourcing) w kilkunastu podmiotach na terenie Polski. Trener a także autor szkoleń zamkniętych oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji. W trakcie swojej kariery zawodowej zrealizował ponad 700 godzin szkoleniowych oraz przeszkolił ponad 1500 osób.

Absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Brał udział w opracowywaniu programu tego Studium na rok akademicki 2013/2014 oraz 2014/2015, w którym prowadzi również zajęcia jako wykładowca.