04 Sty 2015

Odbiorcy danych


Każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:

  1. osoby, której dane dotyczą,
  2. osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
  3. przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a,
  4. podmiotu, o którym mowa w art. 31,
  5. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.