17 Sty 2015

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – podsumowanie zmian


24 listopada 2014 roku, Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza istotne zmiany w samej ustawie o ochronie danych osobowych. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku dotyczą w przeważającym zakresie:

  1. nowej roli administratora bezpieczeństwa informacji, któremu powierzony zostanie większy zakres obowiązków,
  2. realizacji obowiązku sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  3. przeniesienia części obowiązków, realizowanych do tej pory przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na administratorów danych osobowych i w konsekwencji, na powołanych przez nich administratorów bezpieczeństwa informacji,
  4. wprowadzenia uproszczeń w zakresie rejestracji zbiorów danych.

Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi zmianami, które zostały opisane w poniżej dołączonym dokumencie uwzględniającym porównanie dwóch możliwych rozwiązań. Warto pamiętać, że administratorów danych obowiązuje okres przejściowy zrealizowania obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy, który wynosi 6 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2015 r.

Wykaz zmian w Ustawie o ochronie danych osobowych