dr Łukasz Kister

Niezależny ekspert bezpieczeństwa.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Audytor i projektant systemów bezpieczeństwa informacji. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Administrator bezpieczeństwa informacji. Trener szkoleń, warsztatów i seminariów specjalistycznych.

Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego, Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Instytutu Jagiellońskiego.

Członek Zarządu Organizacji Byłych Oficerów Wywiadu oraz European Association for Security.

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Adiunkt Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. Wykłada również na Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Wykładowca wizytujący Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja).

Stały ekspert z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego dla wielu mediów, m.in. TVP Info, Telewizja Republika, Superstacja, Telewizja Biełsat, Polsat News, Telewizja Trwam, Polskie Radio – Program 3, Polskie Radio 24, BizesAlert.pl.

Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa,
w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Securitologia”, Członek Rady Naukowej „Studiów nad Bezpieczeństwem”, redaktor merytoryczny czasopisma specjalistycznego „Ochrona Mienia
i Informacji”.

Posiada uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle Tajne”, w tym organizacji międzynarodowych NATO i UE.

Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych.