X Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy

28 stycznia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie Big Data”. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach obchodów jubileuszowego, X Dnia Ochrony Danych Osobowych, uczestniczyło blisko 400 osób. Wprowadzając zebranych w temat konferencji prof. Jerzy Stefanowski z […]

Dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2017 r. – wprowadzenie

dokumentacja medyczna

Jednym z podstawowych obowiązków placówek medycznych jest rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. Obowiązek ten wynika z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i dotyczy, zarówno publicznych zakładów służby zdrowia, jak i prywatnych praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położniczych. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i […]

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jako jedna z form przekazywania danych osobowych

shutterstock_166420394

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo niejednokrotnie przekazują dane osobowe podmiotom trzecim. Wiąże się to z rosnącą popularnością zlecania podmiotom zewnętrznym działań, których przedsiębiorca z różnych przyczyn nie chce realizować we własnym zakresie. Aby jego działania były zgodne z prawem musi pamiętać o zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o obowiązkach wynikających z Ustawy o ochronie danych […]

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma ochrony danych osobowych – nowe szanse i wyzwania”

b2b3dd208e257774bc6e3e2f4681851380043b6e

Centrum Ochrony Danych Osobowych, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Reforma Danych Osobowych – nowe szanse i wyzwania”. Konferencja odbyła się w dniu 14 maja 2015 roku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan wydziału prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, a także Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji […]

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – podsumowanie zmian

zd

24 listopada 2014 roku, Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza istotne zmiany w samej ustawie o ochronie danych osobowych. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku dotyczą w przeważającym zakresie: nowej roli administratora bezpieczeństwa informacji, któremu powierzony […]